περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων
Η Σχέση μεταξύ Κυβερνοεπιθέσεων και Οικονομικής Καταστροφής 
4 Δεκεμβρίου, 2023
κρυπτογράφηση δεδομένων
Hackers κρυπτογράφησαν data στο 75% των επιθέσεων ransomware
6 Δεκεμβρίου, 2023