ισχυροί κωδικοί πρόσβασης
Γιατί είναι σημαντικοί οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης;
24 Ιανουαρίου, 2024
jenkins ευπάθεια
Μία κρίσιμη ευπάθεια παραμένει στο Jenkins και απαιτεί άμεση ενημέρωση!
26 Ιανουαρίου, 2024